V učebniciach teórii hudby, na hudobných školách alebo na kurzoch sa často stretávam s odporučením, aby hudobník praktizoval cvičenia v každej tónine. To má síce svoj význam, no v tomto článku sa pozrieme na to, prečo je lepšie, hlavne pre začínajúcich hudobnínkov, začať s jednou (fixnou) tóninou, tzn. vybrať si jednu tóninu a necvičiť v ostatných na nejaký dosť dlhý čas, kým sa hudobník s tou jednou dôkladne nezoznámi.

Poďme sa na začiatok pozrieť čo je tónina.

Čo je tónina

Tónina je, zjednodušene povedané, v akej stupnici hráme skladbu. Každá skladba môže mať viac tónin, meniacich sa v priebehu deja skladby. Veľká časť skladieb má však len jednu.

Čo skladba, to iná tónina

Durových tónin je 12, takže každá skladba, ak nie je v inej tónine ako v durovej, je v jednej z tých 12. Označenie dur (z latinského „durum“ – tvrdý) hovorí, že vzdialenosti jednotlivých tónov v stupnici majú určité pravidlá a jej najznámejšia tónina je C dur – všetky biele klávesy na klavíry.

Prečo existuje 12 tónin a nepoužíva sa len jedna? Je to predovšetkým rôznorodosť a variabilita. Tzn. niektoré skladby a melódie krajšie znejú v niektorých tóninách a niektoré tóniny lepšie sedia spevákom ako iné.

Pre jednoduchosť budeme v tomto článku ďalej používať len durové stupnice.

Každá tónina má tie isté vlastnosti

Všetkých 12 durových stupníc má tie isté pravidlá a vlastnosti, napr.:

  • vzdialenosti (intervaly) jednotlivých tónov stupnice sú tie isté
  • alebo každý tón stupnice môže byť základným tónom akordu, ktorý vytvoríme z tónov stupnice. Napr. C dur má tieto akordy: C dur, D mol, E mol, F dur, G dur, A mol, H mol (zmenšený). Počet durových a molových akordov je v každej tónine rovnaký a nasledujú vždy v rovnakej postupnosti: dur, mol, mol, dur, dur, mol, mol.
  • každý akord je určitou harmonickú funkciou v rámci danej tóniny.

Takýchto vlastností v rámci tóniny je veľa.

Prečo teda len jedna

Poďme sa teraz pozrieť, prečo na začiatok zvoliť jednu tóninu a aké to má výhody

Dôležité pri učení je spoznávať spomínané vlastnosti

Namiesto 12 tónin sa zamieravame na jednu tóninu a na jej spomínané vlastnosti. Učíme sa jednotlivé akordy a intervaly sluchovo rozpoznávať.

Ja rád používam tóninu Gdur. Pri nej sa učime ako znie Gdur na gitare. Ako znie Amol v porovnaní s Gdurom, a pod.

Učením sa vo všetkých tóninach spomalujeme učenie

Ak naopak cvičíme vo všetkých tóninách, potom intervaly, akordy a tóny znejú inak.

V každej tónine sme akoby v inom kontexte. Napr. akord C dur v tónine G dur má inú harmonickú funkciu ako v tónine C dur. Ak začneme s tóninou G dur a v zápätí prejdeme do tóniny G# dur, následne A dur atď, tak to, čo sme sa naučili pri G dur prepisujeme tóninou G# dur. Je to v podstate pretlak informácii a učenie nie je také efektívne. Môže sa nám dokonca stať, že nás to odradí, ak máme cvičiť vo všetkých tóninách.

Vďaka fixnej tónine rýchlejšie získavame relatívny hudobný sluch

Všetky akordy vo fixnej tónine znejú vždy tak isto. To má obrovskú výhodu pri ich rozpoznávaní. Hudobný sluch trénujeme efektívne, rozpoznávame a učíme sa pamätať harmonické funkcie v rámci tóniny.

Každá z 12 tónin má 7 harmonických funkcií (akordov), krát 12 tónin, spolu to je 84 harmonických funkcií. Rozpoznávať ich všetky naraz je prakticky veľmi ťažké.

Jedno cvičenie necvičíme príliš dlho

Príliš dlhé cvičenia môžu hudobníka viesť k strate koncentrácie a motivácie. Pri fixnej tónine je cvičenie efektívnejšie. Môžeme ho opakovať viackrát a po cvičení nám zostáva lepšie v pamäti.

Fixná tónina v praxi

Poďme sa pozrieť ako na to:

  • Na začiatok je lepšie zvoliť si takú tóninu, ktorá je jednoduchá na cvičenie (má jednoduché akordy), nájdeme v nej veľa skladieb a, v ideálnom prípade, dokažeme plným hlasom zaspievať všetky jej tóny. Ja rád používam G dur.
  • Akékoľvek cvičenie praktizovať len vo vybranej tónine.
  • Počúvať skladby ideálne len v tejto tónine (tzn. nepočúvať rádio, ale len vybrané skladby). Toto je celkom náročné, ale má to obrovské benefity pre tréning hudobného sluchu.

Ako dlho?

Niektorí hudobníci používajú fixnú tóninu aj po dobu 2 rokov. Áno, to je naozaj dlhá doba a ani ja si to neviem predstaviť tak dlho. Každopádne, akékoľvek dosť dlhé obdobie (napr. prerušované 2 týždne) je efektívne.


CHCEŠ SA NAUČIŤ HRAŤ NA GITARE?

Môžem ti s tým pomocť!
Otvor stránku Lekcie akustickej gitary, na ktorej sa dozvieš viac!

Martin Gábor