Začínaš hrať na gitaru? Alebo už možno trochu hráš a poznáš pár akordov? Pravdepodobne však nevieš, že väčšina gitaristov používa stále dookola tých istých 5 akordov. Odhadujem, že až 90% akordov je nejaká variácia práve spomínaných 5-tich.

Možno sa pýtaš: „A to mi stači tých 5 akordov a viem hrať na gitaru?“ Odpoveďou je, že áno. Teda takmer áno. Poďme sa na ne pozrieť.

Akord

Ak si v gitare začiatočník, možno sa pýtaš, čo je akord. V hudbe týmto slovom označujeme súzvuk niekoľkých tónov, ktoré znejú súčasne. Je to ten zvuk, ktorý znie, keď brnkneš na všetky struny gitary a stlačíš niekoľko tónov.

Napríklad tieto:

Toto je akord, ktorý označujeme písmenom E.

V tomto článku budem ešte používať slovo prstoklad, ktorým označujeme tvar a poradie prstov položených na hmatníku. V prípade akordu E je prstoklad tvar troch prstov uložených presne tak, ako je vidieť na obrázku. Rozdiel medzi akordom a prstokladom je ten, že akord E môžeme zahrať v rôznych prstokladoch.

Ešte spomeniem dve základné charakteristiky, ktoré môže mať akord. A to, že môže byť durový alebo molový. Akord E z príkladu je durový. Jeho molová verzia sa označuje ako Em alebo Emi.

Ostatné akordy

V hudbe je durových akordov vcelku 12. Sú to C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, a H.

Spolu s ich molovými verziami je to 24. Uff, možno si hovorÍš, že to je trochu veľa na zapamätanie. Naštastie je tu systém CAGED.

Systém CAGED

Je to 5 akordov C, A, G, E a D. Sú to tie známe prstoklady, ktoré sa nachádzajú vo všetkých učebniciach.

Všetky ostatné akordy, zo spomínaných 12-tich, dokážeme odvodiť pomocou týchto 5-tich prstokladov. Pri odvodení použijeme prstoklad jedného akordu, aby nám vznikol iný akord s rovnakým prstokladom.

Ako odvodiť akord F

Akord F odvodíme od akordu E tak, že zvýšime všetky tóny akordu E o jeden pražec (o malú sekundu), pretože F je od E vzdialené o malú sekundu. Tým vytvoríme akord F – pomocou prstokladu akordu E. Dávaj si pozor aj na prázdne struny, ktoré znejú v akorde E. Tie musíme zvýšiť tiež. Podarí sa nám to vďaka špeciálnemu typu hmatu – tzv. barré akordu – teda stlačením niekoľkých tónov naraz jedným prstom, napr. ukazovákom ľavej ruky.

V prípade akordu F týmto ukazovákom stlačíme celý prvý pražec.

Všimni si, že akord F má rovnaký tvar ako akord E, len je posunutý o jeden pražec. Je to vyjadrené číslicou 1.

Ako odvodiť akord H

Tak ako akord F, tak aj akord H odvodíme pomocou niektorého z prstokladov CAGED. Tentokrát zvoľme prstoklad A, keďže H v stupnici nasleduje hneď za A.

Opäť použijeme barré akord a ukazovákom stlačíme druhý pražec bez vrchnej E struny.

Tón H je vzdialený od tónu A o jednu sekundu (dva pražce) a preto aj akord H bude posunutý o dva pražce.

Akordy A a E sú pri odvozdovaní používanejšie

Keďže gitara má obvykle viac ako dvadsať pražcov, môžeme princíp posúvania uplatniť viac ako dvadsaťkrát. Pre každý prstoklad z CAGED nám teda vznikne viac ako dvadsať akordov. Po vynásobení 5×20 dostaneme 100 durových akordov.

Z prstokladov CAGED treba spomenúť, že najviac gitaristi odvodzujú z akordov E a A, pretože sa dajú ľahšie chytiť, ako tie zvyšné.

Menej tradičné odvodenia

Napriek tomu, ak začneme odvodzovať z akordov C, G a D začne to byť zaujímave, nakoľko tieto odvodenia sa až tak nepoužívajú a preto znejú originálne.

Napríklad akord C odvodený z prstokladu G:

Alebo akord E odvodený z prstokladu D:

Molové akordy

Prstoklady základných molových akordov sa tiež treba naučiť. Tie ostatné si opäť dokážeme odvodiť. Napr. z E mol a A mol a vytvoríme napríklad F# mol a C# mol:

Jeden akord vo všetkých CAGED prstokladoch

Ako si si už mohol/la všimnúť, prstoklady akordov CAGED vieme použiť pri zostavovaní akéhoľvek akordu. Takže aj akordy C, A, G, E a D môžeme odvodiť z ostatných prstokladov z CAGED. Napríklad akord C:

v prstoklade C
v prstoklade A
v prstoklade G
v prstoklade E
v prstoklade D

Všimni si, ako jednotlivé prstoklady na hmatníku za sebou nadväzujú. Presne v poradí CAGED. Pričom ide o stále ten istý akord C.


CHCEŠ SA NAUČIŤ HRAŤ NA GITARE?

Môžem ti s tým pomocť!
Otvor stránku Lekcie akustickej gitary, na ktorej sa dozvieš viac!

Martin Gábor