Venujem sa gitare, basgitare, ukulele, cajonu, klavíru a spevu. A okrem toho aj informačným technológiam = programovaniu. Rád sa vzdelávam a svoje poznatky rád odovzdávam ďalej.

Začalo to v puberte

Hraniu na hudobných nástrojoch sa venujem už viac ako 20 rokov. Začalo to akustickou gitarou, neskôr som postupne hral na basgitare, klavíry a tiež som začal opäť spievať – v zbore Anky Repkovej – Spievanie nás baví.

Na mojej ceste som síce mal rôznych učiteľov, najviac ma to však bavilo, keď som sa nové poznatky naučil sám – ako samouk. Väčšina učiteľov totiž zahasila môj oheň záujmu. A vtedy som sa začal zaujímať aj o stratégie učenia = ako funguje náš mozog a ako s tým pracovať pri učení.

Zhruba v 15tich som mal prvú kapelu. Neskôr ďaľšie a postupne som hral profesionálne. Na plesoch, oslavách, svadbách a veľkých koncertoch. Tam som sa naučil veľa. Ako člen kapely totiž cez hudbu komunikujete a vytvárate nádhernú súhru.

Učenie a koučovanie žiakov

Učím indivuálne a pritom preferujem koučovanie pred ostatnými formami vedenia. Tzn. snažim sa naviesť žiaka k jeho cieľu. Najlepšie je, keď žiak pochopí vecí sám pomocou jeho zvedavosti a nadšenia. Bez memorovania. Všetko musí dávať zmysel. Vtedy to ide skvele.

Byť zapáleným = to je najlepší učiteľ

Nie je dôležité, aký veľký máš talent, ale to, či ťa niečo veľmi baví alebo zaujíma. To je pre mňa to najdôležitejšie, čo hľadám v každom, koho vediem ako lektor. Aj preto hľadám a používam stratégie a cvičenia tak, aby boli zábavné a pritom efektívne.

Téoria je dôležitá, ale žiak jej musí aj rozumieť

Nemá príliš zmysel učiť sa teóriu, ak je cieľom môjho žiaka vedieť si zahrať pár akordov len tak doma. V tom prípade stači len naučiť sa základnú techniku hrania na hudobnom nástroji a žiak môže hrať.

Ak je však cieľom žiaka naučiť sa hrať podľa sluchu alebo vedieť komponovať, vtedy je teória veľmi nápomocná.

Na hudobný nástroj už po pár lekciách

Hudobné nástroje (gitara, basgitara), ktoré učim sú jednoduché na techniku v porovnaní s inými (napr. huslami, klavírom alebo dychovými nástrojmi). Preto sa technika hry dá zvládnuť veľmi rýchlo a žiaka vediem spôsobom, aby si už po pár lekciách vedel zahrať svoju obľúbenú pieseň.

Chceš sa učiť pod mojím vedením?

Ak ťa zaujala moja filozofia učenia a hľadáš učiteľa gitary alebo basgitary, kontakuj ma na stránke lekcie gitary alebo lekcie basgitary. Budem sa tešiť na stretnutie.