Tónina je transponovaná do G dur. Pôvodná tónina je A dur.

Rytmus pravej ruky

Akordy

Text

Sloha 1:
GLoď, ktorá sa Cplaví do nezGnáma,AmD
Gstratí svoj smer, Cak ju opustíš,GDsus4D
Gčaká preto,C že ju práve Gty D/F#nezradíš, Em
tak ešte Dchvíľu zostaň, Emchvíľu zostaň,
Gkým tu Dmáš priateľovG


Sloha 2:
Tú loď, čo sa plaví do neznáma,
kapitán už dávno opustil,
zachránia ju ľudia, ktorým nikdy neveril
tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň,
kým tu máš priateľov

Refrén:
| : CÚúú … G/Húúú … Ampriateľov Gmáš : |

Refrén 2:
AmPráve v tejto chvíli,
G/Hsvet sa na nás díva,
Cstále nám, stále nám Dsus4veríD
AmVšetko je už dávno,
G/H vpísané vo hviezdach,
Cnaša loď sa k moru doplavíDsus4D

Sólo:
| :G#C#G#C#: |
G#C#G#Dsus4D

Sloha 3:
Lodi, ktorá pláva do neznáma,
rieka zablúdiť nedovolí,
každý deň z tej rieky piješ nádej a česť,
tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň,
kým tu máš priateľov

Refrén 2

Refrén


CHCEŠ SA NAUČIŤ HRAŤ NA GITARE?

Môžem ti s tým pomocť!
Otvor stránku Lekcie akustickej gitary, na ktorej sa dozvieš viac!

Martin Gábor